เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

            ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็น ทวีทรัพย์ ดำเนินธุรกิจประเภท ฉีดพ่นฉนวน PU.FOAM ป้องกันความร้อน-เย็น-รั่วซึม-เสียงดัง และ PU.FOAM INJECTION ซ่อมแซมการรั่วซึมของโครงสร้างที่เป็นคอนกรีต ให้บริการภายใต้บริษัท เดอะ จูน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SOUTHERN INSULATION) และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี โปร(KP PRO)  ก่อตั้งปี พ.ศ.2549 และ พ.ศ.2552 ตามลำดับ  ดำเนินธุรกิจจำหน่าย    พร้อมให้บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ฉนวนเกือบทุกประเภทรวมถึงผลิตภัณฑ์โพลียูริเทนโฟม PU.FOAM ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการภาคใต้ทั้งหมดรวมถึงเขตปริมณฑลบางส่วน
        ต่อมาได้เริ่มขยายขอบเขตเพื่อครอบคลุมการให้บริการได้ทั่วประเทศ จึงได้ทำการเปิด ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นเอ็น ทวีทรัพย์ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางเพื่อสะดวกแก่การให้บริการ ได้เริ่มจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0443564002070

Scroll to Top